کانال تلگرام مهرجاب

استخدام همکار با روابط عمومی بالا جهت امور قرارداد

به همکاری یک نفر (خانم ) مجرب با روابط عمومی بالا جهت امور قرارداد در تبریز نیازمندیم.

آدرس : باغشمال ( داخلی ۱ )

تلفن : ۳۵۵۷۸۰۸۲آگهی های مشابهنظرات